Zwroty

Klienci InduStone mają prawo zwrócić zakupiony towar w terminie 14 dni od otrzymania dostawy bez podania przyczyny. 

Kontakt telefoniczny w sprawie zwrotu:

tel.: (+48)662-434-747 lub (+48)691-321-122

W przypadku zwrotu towaru zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia zwrotu.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;

Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. 

ZWROT TOWARU

Wypełniony formularz odstąpienia od umowy (zwrotu) należey wysłać na adres:

InduStone

ul. Hutnicza 22

81-061 Gdynia

lub drogą elektroniczną na adres: biuro@industone.pl

Pobierz formularz zwrotu towaru

Reklamacje

Wypełniony formularz reklamacji proszę wysłać na dres:

InduStone

ul. Hutnicza 22

81-061 Gdynia

Pobierz formularz reklamacji

W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

SPRAWDŹ PRZESYŁKĘ PRZY KURIERZE

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od jej zgłoszenia.