Regulamin świadczenia usług sklepu InduStone.pl

dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 1

Industone.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Aleksandra Pek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  ALEKSANDRA PEK  z siedzibą w Gdyni przy ul. Płk Dąbka 228, 81-155, wpisaną do CEIDIG.  Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie InduStone.pl

§ 2

InduStone.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem której użytkownicy, zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani mogą nabywać produkty z kamienia naturalnego i inne.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem  InduStone.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy na stronie sklepu (www.industone.pl) wypełnić wskazany formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu (zdjęcia przedstawiają przykładowy egzemplarz), wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie na ul. Janka Wiśniewskiego 13 w Gdyni bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego, za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie mail'em, lub na piśmie w terminie cztrnastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Fuormularz odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem: link.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Industone.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres sklepu Industone InduStone, ul. Janka Wiśniewskiego 13 81-335 Gdynia , który pokrywa związane z tym koszty.  Jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez sprzedającego zwykły sposób dostarczenia, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez kupującego dodatkowych kosztów.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.  W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem.  W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona,  Industone.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru,  Industone.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi  Industone.pl.